20180104 - Spectre en Meltdown CPU bug

Beste KPN Internedservices klant,

Allereerst de beste wensen voor 2018.

Zoals je wellicht al hebt vernomen, of naar verwachting binnen enkele dag zal vernemen in de mainstream media, is er een kwetsbaarheid bekend geworden die veroorzaakt wordt door een bug in een aantal Intel Processoren.
Momenteel is de informatie over deze bug nog beperkt en zien we dat men nog spaarzaam naar buiten treedt met nieuwe informatie en bijzonderheden.
Wij willen je echter wel vast informeren dat wij deze ontwikkelingen nauwgezet op de voet volgen en zodra er meer bekend is over de omstandigheden waar onder de kwetsbaarheid gebruikt kan worden, zullen we deze evalueren.
Ook zullen we, wanneer deze beschikbaar komt de systemen van de relevante patch(es) of updates voorzien en afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze bug misbruik toestaat, zal dit met meer of minder urgentie worden ingepland.

Onze eerste analyse geeft aan dat er binnen onze generieke platformen geen kwetsbaarheid voor de Meltdown bug bestaat.

De maatregelen en acties die genomen moeten worden om ook Spectre op te lossen worden geëvalueerd en zullen eerste getest worden alvorens wij tot implementatie over gaan.

Voor nu hebben wij niet het idee dat we proactief al maatregelen moeten nemen, maar zoals gezegd, volgen wij de ontwikkelingen en berichtgeving op de voet.

Mochten er acties noodzakelijk zijn, zullen wij jullie daar natuurlijk over berichten.

Met vriendelijke groet,
KPN Internedservices