20180111 – Spectre en Meltdown CPU bug III

Beste KPN Internedservices klant,

Wij hebben de afgelopen week de ontwikkelingen rond de Meltdown bug en de Spectre bug nauwlettend gevolgd.
Zoals eerder vermeld was al uitgesloten dat onze generieke platformen kwetsbaarheid kende voor de Meltdown bug.
En ook de Spectre kwetsbaarheid hebben we kort na het beschikbaar komen van de details kunnen uitsluiten voor onze platformen.
Onze Security Specialisten hebben dagelijks de beschikbare informatie geëvalueerd en de beschikbaar gekomen patches bestudeerd.

Inmiddels komen er steeds meer aanvullende maatregelen uit, nieuwe patches die verder bijdragen om deze kwetsbaarheden weg te nemen. Na beraad tussen onze Security Specialisten en onze Platform Beheerders hebben we besloten een aantal van deze aanvullende patches toe te gaan passen.
Wij willen deze patches in het komende onderhoudsvenster uitrollen op onze virtuele platformen.

Deze werkzaamheden hebben geen impact op de virtuele servers op het platform. Deze blijven als normaal beschikbaar.
Wel zal als gevolg van deze werkzaamheden het management portaal tijdens deze werkzaamheden niet bereikbaar zijn.
En ook voor de klanten die gebruikmaken van onze Disaster Recovery Dienst, zal het DRaaS portaal tijdens de werkzaamheden offline zijn.
Daarnaast kan het zijn dat we genoodzaakt zijn om de reguliere back-ups enige tijd te vertragen en deze op een later moment moeten starten.

Deze werkzaamheden zullen we uitvoeren op maandag 15 januari 2018, tussen 00.01 uur en 06.00 uur.
Er is van u geen actie noodzakelijk en na deze werkzaamheden, om 06.00 uur zullen de management portalen weer beschikbaar zijn.

Met vriendelijke groet,
KPN Internedservices

RFC referentie: 757454