20181217 - Netwerk onderhoud aankondiging

***English version below ***

Beste KPN Internedservices klant,

Om onze dienstverlening optimaal te kunnen blijven leveren, voeren wij regelmatig werkzaamheden uit aan onze infrastructuur. Deze werkzaamheden proberen wij altijd uit te voeren met een minimale impact op onze dienstverlening. Helaas is het niet altijd mogelijk deze werkzaamheden zonder enige impact uit te voeren.
Op 17 december aanstaande, zullen wij tussen 00.01 en 06.00 uur werkzaamheden verrichten aan ons netwerk. Als gevolg van deze werkzaamheden kunt u gedurende deze periode enkele netwerkonderbrekingen ervaren van ca. 5 minuten lang. Om 06.00 uur zijn de werkzaamheden afgerond en zal zullen alle netwerkverbindingen weer stabiel zijn.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

KPN Internedservices

*** English version ***

Valued KPN Internedservices Customer,

To ensure our services to a maximum, we regularly perform maintenance on our infrastructure. Most maintenance is scheduled with minimal impact This maintenance is mostly performed without directly impacting the services delivered, but unfortunately this isn’t always possible.
On December 17th, between 00.01h and 06.00h we will be performing maintenance on the configuration of our network. As a result of this maintenance you might experience several network disruptions, lasting approximately 5 minutes each. At 06.00h the maintenance will be completed and all connections will be stable again.
We hope to have informed you sufficiently.

Kind regards,

KPN Internedservices