20210903 - Storing Hosted Exchange/Email Platform

Update: 20210904, 17.45 uur

Beste klant,

Vandaag heeft ons technische team verdere analyses gedaan om een oplossing of workaround te vinden.
Dit heeft tot op dit moment nog geen resultaat opgeleverd. Inmiddels is aanvullende expertise betrokken om mee te kijken in de analyses en oplossingsrichtingen.
Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij u informeren via deze website.

Excuses voor het ongemak,
Service Management

Update: 20210904, 11:30 uur

Beste klant,

de herstelacties, zoals eerder beschreven, lopen nog altijd. Zoals we eerder aangaven betreft het een complexe en tijdrovende operatie.
Doorlooptijd en uitkomst zijn nog altijd onduidelijk.

Excuses voor het ongemak
Service Management

Update: 20210903, 16:00 uur

Beste klant,

De technische problemen die vannacht zijn geconstateerd en vandaag hebben geresulteerd in de problemen met uw email blijken bijzonder complex.

We hebben veel componenten nagelopen, onderzocht, veel logbestanden doorgenomen, maar de oplossing hebben we momenteel nog niet in beeld.

Er is nu parallel een tweede spoor opgestart om te onderzoeken of het mogelijk is de werking van het Exchange platform te herstellen door het terugzetten van back-ups.

Als dit een oplossing kan bieden, is dit wel een ingrijpende operatie waarbij veel tijd en expertise benodigd is. Dit wordt veroorzaakt door de omvang en complexiteit van het Exchange platform.

We hebben hier dan te maken met een complex en langdurig potentieel hersteltraject, waarvan de doorlooptijd en uitkomst onduidelijk is.

Momenteel lopen er nog verschillende onderzoeken, naar de oorzaak en naar mogelijke workarounds.

Helaas kunnen we nog niet aangeven wanneer we hier uitkomsten van kunnen verwachten.

Excuses voor het ongemak
Service Management

Update: 20210903, 14:00 uur

Beste klant,

Hierbij een volgende update rondom de email problemen.

Afgelopen nacht hebben wij een technisch probleem geconstateerd aan ons Exchange platform.

Als gevolg van dit technisch probleem zien we dat gebruikers problemen ervaren om contact te leggen met het Exchange platform.

Wij realiseren ons wat de impact voor u is en werken er hard aan de emailfunctionaliteit zo snel mogelijk te herstellen.

We hebben de afgelopen uren volop onderzoek gedaan naar de oorzaak van dit probleem.

Helaas hebben we nog geen oplossing in beeld en gaan we onvermoeibaar door met het onderzoek.

De geclusterde Exchange backend servers worden onderzocht, de geclusterde Exchange frontend servers worden onderzocht, maar daarin is nog geen aanknopingspunt gevonden.

Momenteel hebben we extra expertise opgeschakeld om verdere onderzoeken te kunnen opstarten.

Zodra we meer informatie hebben of zicht hebben op een oplossing zullen wij u direct informeren via de website www.isstatus.nl

De volgende update zal om 16.00 uur zijn.

Excuses voor het ongemak
Service Management

Update: 20210903, 13:00 uur

Helaas nog steeds geen verandering van status. Nog altijd wordt met man en macht onderzoek gedaan naar de oorzaak.Wanneer wij meer informatie hebben, zullen wij u via www.ISstatus.nl informeren. Een verwachte oplostijd kunnen wij op dit moment niet geven.

De volgende update zal om 16.00 uur zijn.

Excuses voor het ongemak
Service Management

Update: 20210903, 11:00 uur

De situatie is nog altijd ongewijzigd: onze beheerders zijn nog steeds in onderzoek en er is nog altijd geen work around beschikbaar.

Wanneer wij meer informatie hebben, zullen wij u via www.ISstatus.nl informeren. Een verwachte oplostijd kunnen wij op dit moment niet geven.

De volgende update zal om 13.00 uur zijn.

Excuses voor het ongemak
Service Management

Update:  20210903, 8:00 uur

De situatie is ongewijzigd.

Onze beheerders zijn nog steeds in onderzoek en er is nog geen work around beschikbaar.

Wanneer wij meer informatie hebben, zullen wij u via www.ISstatus.nl informeren.

De volgende update zal om 11.00 uur zijn.

Excuses voor het ongemak
Service Management

20210903, 1:00 uur

Beste klant,

Momenteel hebben we een technische issue geconstateerd op het Hosted Exchange Platform.

Als gevolg van dit issue kan u problemen ervaren met het ophalen van uw emailberichten.

Onze beheerders hebben dit issue momenteel in onderzoek.

Er is op dit moment nog geen workaround beschikbaar.

Wanneer wij meer informatie hebben, zullen wij u via www.ISstatus.nl informeren.

Excuses voor het ongemak
Service Management